tevâfuk - FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"

Demek ki bugünü, selefin tabiriyle "vakt-i merhûnu"nu bekliyormuş. Benim ... tevafuk-ı makâsıd, onun re'yi benim fikrime tevafuk ediyor). Terazû-yı tekabül ... - https://www.farklar.net/Dil/tevafuk.html

World

Blogs

Trends

Casinos

Source